ampa les fonts

Site menu:

Organigrama

L’AMPA s’organitza a través de diferents òrgans:

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’AMPA; aquesta se celebra com a mínim un cop l’any i s’informa a tots els pares i mares de l’escola per tal que hi puguin assistir i participar.

JUNTA DIRECTIVA

L’òrgan de coordinació i gestió és la Junta Directiva. Actualment aquesta està formada per:

 • Presidència: Sandra Carneado
 • Vicepresidència: Roser López
 • Secretaria: Ingrid Segú
 • Tresoreria: Susanna Serra i Sònia Ausín
 • Vocals: Iona Bullich, Mercè Arjona i Sandra Parejo

La junta es reuneix periòdicament el tercer dijous cada dos mesos. Són sessions de treball que tenen per objectiu coordinar i ajudar a avançar els diferents projectes de l’AMPA. Qualsevol pare o mare de l’AMPA que estigui interessat pot participar d’aquestes reunions.

COMISSIONS

Les comissions són una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el funcionament de la junta i el serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA. Les seves funcions són:
 • Elaborar projectes de la pròpia Junta Directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas prèvia aprovació de la Junta).
 • Portar a terme els projectes aprovats i fer-ne una posterior avaluació.
Les comissions que actualment l’AMPA te en funcionament són les següents:
 • Llengües estrangeres
 • Campanyes econòmiques – loteria
 • Casal d’estiu
 • Comunicació
 • Delegats i delegades
 • Escola de pares – Xarxa d’AMPES
 • Escola Verda
 • Extraescolars
 • Festes
 • Servei de Menjador
 • Socialització de llibres