ampa les fonts

Site menu:

Socialització de llibres

llibresCURS 2017/2018

Què és i quins objectius té?

A Les Fonts fa anys que practiquem la socialització de llibres, un projecte que duem a terme des de l’AMPA de bracet amb l’escola, basat en dos principis. D’una banda, la reutilització d’un any per l’altre del banc de títols que ha anat adquirint el centre i, de l’altra, la reposició d’aquells llibres que s’han fet malbé.

Amb aquestes dues accions ens proposem acomplir tres objectius:

  • Econòmic: abaratir la despesa familiar per la compra de llibres de text, que en el curs 2016/2017 es va situar de mitjana entre els 100 i els 120 euros per alumne de Primària.
  • Educatiu: inculcar als alumnes la cultura del reciclatge i fomentar la responsabilitat i el respecte per als llibres perquè puguin tenir noves vides en el futur. La socialització de llibres és, alhora, un projecte de centre, compartit pel conjunt de la comunitat educativa.
  • Mediambiental: promoure el consum racional i sostenible que suposa un estalvi ecològic. Un objectiu coherent amb la nostra essència d’Escola Verda, un distintiu que acredita el treball del centre en favor de la sostenibilitat.

Qui hi ha al darrere?

La comissió de socialització s’encarrega de la creació i el manteniment del fons de llibres de l’escola, que inclou els llibres de text, els llibres de lectura, els diccionaris i els atles. Aquesta comissió depèn del Consell Escolar, el qual li delega l’organització i la gestió de la socialització. Està formada per representants de pares i mares i de la direcció del centre.

La feina de la comissió es concentra a principi i a finals de curs. Al setembre, perquè és quan es reben les comandes, s’etiqueten i es folren els llibres. I també al juny, quan arriba el moment de revisar l’estat del material, decidir quin es pot reaprofitar i acordar amb els professors quins títols caldrà comprar. Les revisions sempre són una mica feixugues, així que es fa una crida a tots els pares a poder-hi col·laborar.

El contacte amb la comissió és socialitzacio@ampalesfonts.org.

Quins cursos participen?

Tots els cursos de Primària, de Primer a Sisè.

Què cal fer participar en el projecte?

  • Omplir el document d’adhesió al projecte (un per alumne). El document es lliurarà a les famílies durant la reunió d’aula de principi de curs i especificarà el termini i la manera per tornar-lo emplenat. Aquest tràmit es fa només un cop, a Primer.
  • Abonar la quota de socialització, que per al curs 2017/2018 serà de 10€ per a tots els alumnes, amb independència del nivell. A la reunió d’aula s’informarà del sistema i del termini per fer el pagament de la quota anual.

Novetats

Els llibres continuaran jugant un paper important a l’aula en el proper curs però fruit de la introducció del treball per projectes com a llibres de text s’utilitzaran només els de matemàtiques i anglès. Els títols de la resta de matèries quedaran disponibles per a consulta.

Recordem que el treball per projectes és una metodologia pedagògica que situa l’alumne en el centre del seu aprenentatge i que té com a base la recerca, la creativitat i el treball en equip. A la nostra escola el desplegament del treball per projectes està en una fase inicial i hi ha un gruix de professors que s’està formant per dur-lo a la pràctica. Sens dubte, representa una nova manera de fer a l’aula que té en compte els interessos dels alumnes i que integra diferents àrees de coneixement en un mateix projecte.

A part dels llibres socialitzats, l’escola, a través de correu electrònic informa a les famílies dels llibres fungibles que ha de comprar cada nen/a. Des de fa uns cursos, l’AMPA va arribar a un acord amb la llibreria Arenas d’Argentona per a la distribució d’aquests llibres, en una aposta pel comerç local. Les famílies gaudeixen d’un 20% de descompte en la compra (sempre i quan hagin fet la precomanda dels títols abans de les dates indicades quan s’informa dels llibres necessaris per al proper curs).

Compromisos de les famílies adherides al projecte

  • Que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text. Hauran de revisar-los periòdicament per garantir-ne el bon estat.
  • Retornar els llibres al centre quan acabi el curs escolar.
  • Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o dels quals n’hagi fet un ús indegut.