ampa les fonts

Site menu:

Socialització de llibres de text

llibresSocialitzar un llibre significa compartir aquest material entre els alumnes, allargant la seva utilitat, deixant de ser d’ús particular per passar a ser d’ús comunitari.

L’ alumne en fa ús i en té cura durant el curs, i en acabar aquest retorna els llibres a l’escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne.

Amb la socialització es gestiona el reciclatge de tots els llibres que sigui possible, i la compra d’aquells que no es puguin reutilitzar.

Objectius

 • Fomentar la responsabilitat entre els nostres alumnes en el manteniment del material que s’utilitza a l’escola
 • Promoure el reciclatge i la cooperació
 • Afavorir l’estalvi de recursos, tant econòmics com ecològics

Cursos que participen

Tots els cursos de Primària, de 1r a 6é.

Per poder participar és necessari  omplir el document d’adhesió al projecte  (que es va proporcionar a P5 o a 1er) i pagar  la quota de socialització cada any (aprovada en Consell Escolar de Centre).

Compromisos de les famílies adherides al projecte

 • Que el seu fill/a faci un bon ús dels llibres de text fent-ne revisions.
 • Retornar els llibres al centre al finalitzar el curs escolar.
 • Reposar el llibre o llibres que el seu fill/a hagi perdut o n’hagi fet  un ús indegut.

Quotes del projecte curs 2016 – 2017

La quota s’ha d’abonar  un cop l’any.

Cicle inicial (1r i 2n)
Soci AMPA: 10 €No soci AMPA: 70 €

Cicle mitjà (3r i 4t)
Soci AMPA: 15 €
No soci AMPA: 75 €

Cicle superior (5è i 6è)
Soci AMPA: 15 €
No soci AMPA: 75 €


Llista llibres socialitzats curs 2016 – 2017

1r

 •    LA BOMBOLLA DE SABÓ
 •    BONA NIT, JOAN

2n

 •     LES DENTS DE LLEO
 •     OSVALD L’ELEFANT
 •     HABLAME DEL SOL
 •     HI HAVIA UNA VEGADA
 •     LECTURES. ED. BARCANOVA
 •     FILOSOFIA

3er

 • GRI, GRILL I ALTRES
 • AMADEU TROTAMBOLICS
 • FILOSOFIA
 • XIU 3
 • EXPLORER 3. CLASS BOOK
 • XIFRES 3
 • MÚSICA BARCANOVA 3
 • DICCIONARI ANAYA CASTELLÀ
 • DICCIONARI BARCANOVA CATALÀ

4t

 •    EL VOL DE L’ORENETA
 •    EL NO DE MARINA
 •    EL ZOO D’EN PITUS
 •    EXPLORERS 4. CLASS BOOK
 •    FILOSOFIA
 •    XIU 4
 •    XIFRES 4
 •    BARCANOVA 4
 •    DICCIONARI BARCANOVA CATALÀ
 •    DICCIONARI ANAYA CASTELLÀ

 •    ESTE PICARO MUNDO
 •    JOAN BOU ESQUELLA
 •    EXPLORER 5 CLASS BOOK
 •    FILOSOFIA
 •    EN MARCEL RAPAPPEL
 •    MEDI. PROJ . TORNASOL
 •    LLENGUA 5. PROJ. TRAM 2.0
 •    MATEMATIQUES
 •    MÚSICA BARCANOVA 5
 •    DICCIONARI ANAYA CASTELLÀ
 •    DICCIONARI BARCANOVA CATALÀ
 •    ATLAS CATALUNYA

 •    EL VIATGE D’EN NICOLAU
 •    COMPAÑERO DE SUEÑOS
 •    QUINITO, QUIN CURS
 •    ATLAS ESPAÑA
 •    EXPLORER 6 CLASS BOOK
 •    MEDI. PROJ . TORNASOL
 •    LLENGUA 6. PROJ. TRAM 2.0
 •    MATEMÀTIQUES 6.1
 •    MATEMATIQUES 6.2
 •    MATEMATIQUES 6.3
 •    FILOSOFIA
 •    DICCIONARI ANAYA CASTELLÀ
 •    DICCIONARI BARCANOVA CATALÀ

 

Més informació a socialitzacio@ampalesfonts.org