ampa les fonts

Site menu:

Sobre l’AMPA

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AMPA

  • Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i  també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
  • Promou la participació del pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
  • És un espai de reflexió que permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col.lectiu de famílies.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant  un representant del consell escolar del centre.
  • Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

ORGANIGRAMA

Cliqueu la imatge

Cliqueu en la imatge per accedir a l’organigrama, on trobareu informació relativa a:

L’Assemblea General 

La Junta Directiva

Les Comissions

Els delegats/des d’aula

QUOTES 2019/2020

Quota soci 
Quota per família: 60 euros fraccionats en dos pagaments:
1r pagament: 30 euros al novembre de 2019.
2n pagament: 30 euros al febrer de 2020.

Quota extraordinària
Quota per a famílies de nova incorporació: 30 euros.
Pagament únic al gener de 2020.

Quota material escolar
Quota per alumne/a d’Educació Infantil: 75 euros fraccionats en dos pagaments:
1r pagament: 45 euros a l’octubre de 2019.
2n pagament: 30 euros al desembre de 2019.

Quota per alumne/a d’Educació Primària: 79 euros fraccionats en dos pagaments:
1r pagament: 45 euros a l’octubre de 2019.
2n pagament: 34 euros al desembre de 2019.