ampa les fonts

Site menu:

Servei d’Acollida

  • El servei d’acollida de matí s’oferirà, segons el calendari escolar, del 12/09/2016 al 21/06/2017. L’horari del servei serà de 8 a 9h del mati.
  • El servei d’acollida de tarda s’oferirà del 12/09/2016 al 21/06/2017. La franja horària del servei és de 16:30 a 17:30h

Els NOUS USUARIS, poden omplir la butlleta d’inscripció a través de la web http://iara.saned.net/padres/ introduint el codi de centre CEN00259.

Aquest curs s’ofereix també un servei d’acollida als migdies de 12:30 a 13:30h.Per a donar-vos d’alta d’aquest servei, us podeu dirigir directament a la coordinadora de menjador, Mireia, o bé mitjançant el telèfon 678425887.El preu del servei serà el mateix del servei d’acollida de matí:

  • Servei fix 27,50 €/mes
  • Tiquet d’esporàdic 3,00 €/dia